e-Perkhidmatan

Permohonan Program/Ceramah/Taklimat

Permohonan Program/Ceramah /Taklimat terbahagi kepada dua iaitu :

  1. Permohonan Program / Ceramah / Taklimat yang dikendalikan khusus oleh Bahagian Pendidikan Masyarakat
  2. Permohonan Program / Ceramah / Taklimat yang melibatkan beberapa Bahagian di SPRM
Sistem Tapisan Keutuhan (eSTK)

Sistem Tapisan Keutuhan atau singkatannya eSTK berfungsi untuk menguruskan pelbagai permohonan tapisan keutuhan secara dalam talian (online) bagi membolehkan permohonan tapisan diurus dengan lebih cekap, cepat dan sistematik.

Sistem Integriti Korporat Malaysia (CISM)

Sistem CISM sebagai platform untuk mempromosi inisiatif antirasuah dan amalan baik tadbir urus dalam entity Korporat melalui pendaftaran syarikat di bawah program Ikrar Integriti Korporat atau dikenali sebagai Corporate Integrity Pledge (CIP).

Portal Aduan Rasuah

Portal Aduan Rasuah merupakan satu platform bagi orang ramai menyalurkan maklumat berhubung kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Ianya dibangunkan khusus bagi membolehkan maklumat diurus dengan lebih cekap, teratur dan telus ke arah meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap pengurusan maklumat di SPRM. Pemberi maklumat yang dikenalpasti dan boleh dihubungi akan dimaklumkan status maklumat yang mereka kemukakan melalui sistem ini.

Aduan Pentadbir Portal

Aduan Pentadbir Portal merupakan satu platform bagi orang ramai membuat aduan tentang portal rasmi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

e-Penyertaan

Komunikasi yang disediakan kepada masyarakat untuk memberikan pandangan dan cadangan penambahbaikan bagi mempertingkatkan perkhidmatan SPRM.