Permohonan Program / Ceramah / Taklimat

PENDIDIKAN

Permohonan Program / Ceramah / Taklimat / Lawatan yang dikendalikan khusus oleh Bahagian Pendidikan Masyarakat

klik disini

PENGUATKUASAAN

Permohonan Program / Ceramah / Taklimat/ berkaitan dengan siasatan, perisikan, Pencegahan Pengubahan wang Haram serta pengurusan tatatertib di SPRM

klik disini

PENCEGAHAN

Permohonan Program / Ceramah / Taklimat/ berkaitan dengan korporat Liabiliti, ABMS, CRM, CIP, NACP & OACP dan Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR)

klik disini