Bahagian Kewangan, Akaun dan Pembangunan

Pada Peringkat awal penubuhan Suruhanjaya pada 1967, urusan Kewangan dikendalikan oleh Bahagian Khidmat Pengurusan dan Pentadbiran Am (BPSMPA).

Pada tahun 2013, Bahagian Kewangan dipisahkan daripada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am dikenali sebagai Bahagian Kewangan, Akaun dan Pembangunan. Bahagian ini dibahagi kepada empat (4) cawangan utama seperti berikut:-

  • Cawangan Pentadbiran Pengurusan
  • Cawangan Belanjawan
  • Cawangan Pembangunan
  • Cawangan Akaun, Bayaran dan Perolehan

Bahagian Kewangan, Akaun dan Pembangunan telah dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugas-tugas berkaitan Pengurusan Kewangan seperti pengurusan bajet, pengurusan perolehan, pengurusan Akaun dan bayaran serta pengurusan projek Pembangunan SPRM.

Untuk melihat carta bahagian, sila klik disini

Sekiranya mempunyai sebarang kemusykilan boleh berhubung terus dengan Pegawai Perhubungan Bahagian :

Bil  Nama  No. Telefon  Emel (@sprm.gov.my)
1. Pegawai Perhubungan 03-8891 1866 ppw1


Hit : 13365