Bahagian Urus Tadbir Sektor Awam

Bahagian Urus Tadbir Sektor Awam bertanggungjawab dalam memastikan pelaksanaan Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2018 melalui Jawatankuasa Anti-Rasuah (JAR) di Kementerian dan Kerajaan Negeri. Jawatankuasa ini bertujuan mendukung usaha memperkukuhkan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan seterusnya memastikan pengurusan pentadbiran Kerajaan bebas daripada perlakuan rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan.

Visi

Mewujudkan pentadbiran kerajaan yang berintegriti tinggi dengan mengamalkan tadbir urus terbaik dan berdaya saing serta bebas dari gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.

Misi

Menggerakkan pelaksanaan Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2018 di dalam Perkhidmatan Awam Malaysia.

Objektif

Memantapkan keutuhan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan bagi mencegah rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dan kelemahan pentadbiran.

Untuk melihat carta bahagian, sila klik disini

Sekiranya mempunyai sebarang kemusykilan boleh berhubung terus dengan Pegawai Perhubungan Bahagian :

Bil  Nama  No Telefon  Emel (@sprm.gov.my)
 1. Pegawai Perhubungan
03-88911863 ppv1
Hit : 14623