Bahagian Perancangan Governans Nasional

Visi
  • Peneraju Agenda Pemerkasaan Dasar Governans, Integriti dan Antirasuah Negara.
Misi
  • Menginstitusikan prinsip governans, integriti dan antirasuah terbaik melalui pengurusan dasar yang strategik, efektif dan holistik.
Objektif
  • Menerajui perancangan dan pembangunan dasar nasional dalam aspek governans, integriti dan antirasuah bagi memastikan kebertanggungjawaban semua pihak.
Fungsi
  • Menasihati Kerajaan dalam aspek governans, integriti dan antirasuah kepada pelbagai agensi pelaksana di sektor Kerajaan dan di peringkat antarabangsa.
  • Menyelaras pelaksanaan inisiatif governans, integriti dan antirasuah oleh agensi pelaksana.
  • Menilai tahap keberkesanan tindakan oleh agensi pelaksana terhadap semua inisiatif berkaitan governans, integriti dan antirasuah.
  • Merancang strategi dan pelan tindakan yang bersesuaian untuk dilaksanakan di peringkat nasional, contohnya Pelan Antirasuah Nasional (NACP).
  • Memantau prestasi semasa pelaksanaan inisiatif oleh agensi-agensi pelaksana bagi memastikan pencapaian matlamat yang diharapkan.
  • Melapor dapatan tindakan berkaitan aspek governans, integriti dan antirasuah untuk dibentangkan kepada rakyat melalui pelbagai medium.

Sekiranya mempunyai sebarang kemusykilan boleh berhubung terus dengan Pegawai Perhubungan Bahagian :

Bil  Nama  No Telefon  Emel (@sprm.gov.my)
 1. Puan Fairin Huda binti Faivdullah 03-88727166 fairinhuda
 2. Puan Azean binti Ahmad 03-88727220 azean
Hit : 4364