PENCEGAHAN

PENGENALAN

Sektor Pencegahan terdiri dari tiga (3) bahagian utama iaitu Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan, Bahagian Pengurusan Integriti Agensi dan Bahagian Urus Tadbir Sektor Awam.

Perkhidmatan