UNCAC - Kejayaan dan Amalan Baik

UNCAC - Kejayaan dan Amalan Baik :

  Bab 2 : Langkah-langkah Pencegahan

  Bab 3 : Penjenayahan Rasuah dan Penguatkuasaan Undang-Undang

  Bab 4 : Kerjasama Antarabangsa

  Bab 5 : Pemerolehan Semula Harta Jenayah

Hit : 772