UNCAC - Kejayaan dan Amalan Baik

UNCAC - Kejayaan dan Amalan Baik :

  Bab II : Langkah-langkah Pencegahan

  Bab III : Penjenayahan Rasuah dan Penguatkuasaan Undang-Undang

  Bab IV : Kerjasama Antarabangsa

  Bab V : Pemerolehan Semula Harta Jenayah

Hit : 6920