Bahagian Khidmat Pengurusan

Bahagian Khidmat Pengurusan bertanggungjawab dalam memastikan pengurusan sumber manusia, pembangunan modal insan, pembangunan organisasi dan hal ehwal pentadbiran dilaksanakan dengan cekap, pantas dan efisyen.

Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
 • Unit Dasar dan Pengurusan Perkhidmatan
 • Unit Pengurusan Prestasi dan Kenaikan Pangkat
 • Unit Pengurusan dan Perkhidmatan Lain
Cawangan Pembangunan Organisasi 
 • Unit Perjawatan dan Skim Perkhidmatan
 • Unit HRMIS
 • Unit Pengambilan/Pertukaran
 • Unit Peperiksaan/Latihan
Cawangan Pentadbiran Am
 • Unit Pentadbiran
 • Unit Pengangkutan
 • Unit Kebajikan
Cawangan Penyelidikan dan Kompetensi
 • Unit Penyelidikan
 • Unit Pelaksanaan

Untuk melihat carta bahagian, sila klik disini

Sekiranya mempunyai sebarang kemusykilan boleh berhubung terus dengan Pegawai Perhubungan Bahagian atau Pengarah Bahagian:

Bil.  Nama  No. Telefon  Emel (@sprm.gov.my)
 1. Pengarah  03-8870 0045 c1
 2. PKPj Khairul Nurrahim Ashadi bin Abdullah
03-8891 1754 ashadi
 3. Encik Mohd Zahreen bin Mohd Zailani
03-8891 1720 mzahreen
 4. Puan Rohaniza binti Hamzah
03-8891 1736 rohaniza
 5. Puan Azaria binti Zakaria
03-8891 1706 azaria.zakaria