Senarai Pangkat SPRM

Gelaran Jawatan Singkatan
Ketua Pesuruhjaya KPj
Timbalan Ketua Pesuruhjaya TKPj
Pesuruhjaya Pj
Timbalan Pesuruhjaya TPj
Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya KPKPj
Penolong Kanan Pesuruhjaya PKPj
Penolong Pesuruhjaya PPj
Penguasa Kanan   PsK
Penguasa Ps
Ketua Penolong Kanan Penguasa KPKPs
Penolong Kanan Penguasa PKPs
Penolong Penguasa PPs
Hit : 88285