Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2022 Penjawat Awam  42 26.42%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 22
Sokongan 18
Awam  117 73.58%
Swasta 79
Orang Awam 35
Lain-lain 3
Jumlah 159
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2022 Penjawat Awam  27 32.14%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 19
Awam  57 67.86%
Swasta 37
Orang Awam 20
Lain-lain 0
Jumlah 84
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2022 Penjawat Awam  28 22.40%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 10
Sokongan 18
Awam  97 77.60%
Swasta 44
Orang Awam 47
Lain-lain 6
Jumlah 125
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2022 Penjawat Awam  18 38.30%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 10
Awam  29 61.70%
Swasta 17
Orang Awam 9
Lain-lain 3
Jumlah 47
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2022 Penjawat Awam  29 49.15%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 23
Awam  30 50.85%
Swasta 18
Orang Awam 10
Lain-lain 2
Jumlah 59
100.00%
       
  Jumlah Besar 474