Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2023 Penjawat Awam  46 28.57%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 33
Awam  115 71.43%
Swasta 94
Orang Awam 20
Lain-lain 1
Jumlah 161
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2023 Penjawat Awam  53 34.87%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 10
Sokongan 43
Awam  99 65.13%
Swasta 64
Orang Awam 26
Lain-lain 9
Jumlah 152
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2023 Penjawat Awam  32 38.10%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 25
Awam  52 61.90%
Swasta 29
Orang Awam 19
Lain-lain 4
Jumlah 84
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2023 Penjawat Awam  30 50.85%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 22
Awam  29 49.15%
Swasta 15
Orang Awam 10
Lain-lain 4
Jumlah 59
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2023 Penjawat Awam  25 18.38%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 16
Awam  111 81.62%
Swasta 97
Orang Awam 12
Lain-lain 2
Jumlah 136
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jun 2023 Penjawat Awam  37 51.39%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 11
Sokongan 26
Awam  35 48.61%
Swasta 24
Orang Awam 10
Lain-lain 1
Jumlah 72
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jul 2023 Penjawat Awam  52 41.27%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 21
Sokongan 30
Awam  74 58.73%
Swasta 54
Orang Awam 16
Lain-lain 4
Jumlah 126
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Ogos 2023 Penjawat Awam  39 46.99%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 14
Sokongan 25
Awam  44 53.01%
Swasta 32
Orang Awam 8
Lain-lain 4
Jumlah 83
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Sept 2023 Penjawat Awam  54 51.43%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 11
Sokongan 42
Awam  51 48.57%
Swasta 32
Orang Awam 14
Lain-lain 5
Jumlah 105
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Okt 2023 Penjawat Awam  29 38.16%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 19
Awam  47 61.84%
Swasta 38
Orang Awam 5
Lain-lain 4
Jumlah 76
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Nov 2023 Penjawat Awam  37 51.39%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 12
Sokongan 25
Awam  35 48.61%
Swasta 21
Orang Awam 13
Lain-lain 1
Jumlah 72
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Dis 2023 Penjawat Awam  3 27.27%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 3
Awam  8 72.73%
Swasta 5
Orang Awam 3
Lain-lain 0
Jumlah 11
100.00%
       
  Jumlah Besar 1137