Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Feb 2015

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  45 53.57%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 44
Awam  39 46.43%
Swasta 3
Orang Awam 36
Lain-lain 0
Jumlah 84
100.00%