Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Ogos 2017

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  68 66.67%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 62
Awam  34 33.33%
Swasta 17
Orang Awam 14
Lain-lain 3
Jumlah 102
100.00%