Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jan 2023

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  46 28.57%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 33
Awam  115 71.43%
Swasta 94
Orang Awam 20
Lain-lain 1
Jumlah 161
100.00%