Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Feb 2021

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  50 45.87%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 14
Sokongan 34
Awam  59 54.13%
Swasta 30
Orang Awam 28
Lain-lain 1
Jumlah 109
100.00%