Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2014 Penjawat Awam  14 50.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 8
Awam  14 50.00%
Swasta 5
Orang Awam 9
Lain-lain 0
Jumlah 28
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2014 Penjawat Awam  17 34.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 15
Awam  33 66.00%
Swasta 4
Orang Awam 29
Lain-lain 0
Jumlah 50
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2014 Penjawat Awam  14 31.82%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 10
Awam  30 68.18%
Swasta 13
Orang Awam 17
Lain-lain 0
Jumlah 44
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2014 Penjawat Awam  11 25.58%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 9
Awam  32 74.42%
Swasta 7
Orang Awam 25
Lain-lain 0
Jumlah 43
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2014 Penjawat Awam  25 58.14%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 25
Awam  18 41.86%
Swasta 7
Orang Awam 11
Lain-lain 0
Jumlah 43
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jun 2014 Penjawat Awam  8 40.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 8
Awam  12 60.00%
Swasta 3
Orang Awam 9
Lain-lain 0
Jumlah 20
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jul 2014 Penjawat Awam  13 48.15%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 12
Awam  14 51.85%
Swasta 1
Orang Awam 10
Lain-lain 3
Jumlah 27
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Ogos 2014 Penjawat Awam  12 54.55%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 6
Awam  10 45.45%
Swasta 3
Orang Awam 7
Lain-lain 0
Jumlah 22
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Sept 2014 Penjawat Awam  52 65.82%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 16
Sokongan 34
Awam  27 34.18%
Swasta 5
Orang Awam 21
Lain-lain 1
Jumlah 79
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Okt 2014 Penjawat Awam  24 40.68%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 20
Awam  35 59.32%
Swasta 5
Orang Awam 30
Lain-lain 0
Jumlah 59
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Nov 2014 Penjawat Awam  15 16.48%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 11
Awam  76 83.52%
Swasta 49
Orang Awam 27
Lain-lain 0
Jumlah 91
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Dis 2014 Penjawat Awam  20 43.48%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 20
Awam  26 56.52%
Swasta 6
Orang Awam 20
Lain-lain 0
Jumlah 46
100.00%
       
  Jumlah Besar 552