Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah

Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah (LPPR)

Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah (LPPR) diwujudkan mengikut seksyen 13 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).

Ahli-ahli LPPR dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong daripada kalangan orang yang berintegriti dan telah memberikan perkhidmatan awam yang cemerlang atau mencapai keunggulan dalam profesion masing-masing.

Ketua Pesuruhjaya SPRM dilantik sebagai anggota ex-officio sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 13(1)(b) Akta tersebut.

Terma Rujukan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah
  1. Untuk menasihati Suruhanjaya tentang apa-apa aspek masalah rasuah di Malaysia;
  2. Untuk menasihati Suruhanjaya tentang dasar dan strategi Suruhanjaya dalam usahanya untuk membanteras rasuah;
  3. Untuk menerima, meneliti dan mengedorskan cadangan daripada Suruhanjaya ke arah perjalanan cekap dan berkesan Suruhanjaya;
  4. Untuk meneliti dan mengedorskan keperluan sumber Suruhanjaya untuk memastikan keberkesanannya;
  5. Untuk meneliti laporan tahunan Suruhanjaya sebelum dikemukakan kepada Jawantankuasa Khas Mengenai Rasuah; dan
  6. Untuk mengemukakan ulasannya tentang perjalanan oleh Suruhanjaya sebelum dikemukakan kepada Jawatankuasa Khas mengenai Rasuah.
Keanggotaan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah (LPPR)

(Sedang dalam proses lantikan ahli baharu)

Sekretariat Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah

Aras 20, Blok C, Ibu Pejabat SPRM,
No. 2, Lebuh Wawasan, Presint 7,
62250 Putrajaya.
E-mel:sect_lppr@sprm.gov.my
Tel: 03-8870 0122 / PPj Nor Azlizawati binti Mat Lazim

Hit : 13059