Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2018 Penjawat Awam  27 30.34%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 14
Sokongan 13
Awam  62 69.66%
Swasta 29
Orang Awam 25
Lain-lain 8
Jumlah 89
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2018 Penjawat Awam  21 38.18%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 16
Awam  34 61.82%
Swasta 13
Orang Awam 18
Lain-lain 3
Jumlah 55
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2018 Penjawat Awam  15 25.86%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 14
Awam  43 74.14%
Swasta 17
Orang Awam 24
Lain-lain 2
Jumlah 58
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2018 Penjawat Awam  64 52.46%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 38
Sokongan 26
Awam  58 47.54%
Swasta 6
Orang Awam 52
Lain-lain 0
Jumlah 122
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2018 Penjawat Awam  7 70.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 2
Awam  3 30.00%
Swasta 0
Orang Awam 3
Lain-lain 0
Jumlah 10
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jun 2018 Penjawat Awam  12 38.71%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 3
Awam  19 61.29%
Swasta 6
Orang Awam 12
Lain-lain 1
Jumlah 31
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jul 2018 Penjawat Awam  44 44.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 37
Awam  56 56.00%
Swasta 32
Orang Awam 21
Lain-lain 3
Jumlah 100
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Ogos 2018 Penjawat Awam  64 55.65%
Pengurusan Tertinggi 2
Pengurusan dan Profesional 14
Sokongan 48
Awam  51 44.35%
Swasta 17
Orang Awam 26
Lain-lain 8
Jumlah 115
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Sept 2018 Penjawat Awam  68 63.55%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 17
Sokongan 51
Awam  39 36.45%
Swasta 14
Orang Awam 21
Lain-lain 4
Jumlah 107
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Okt 2018 Penjawat Awam  76 56.72%
Pengurusan Tertinggi 10
Pengurusan dan Profesional 17
Sokongan 49
Awam  58 43.28%
Swasta 35
Orang Awam 12
Lain-lain 11
Jumlah 134
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Nov 2018 Penjawat Awam  18 34.62%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 4
Sokongan 13
Awam  34 65.38%
Swasta 9
Orang Awam 19
Lain-lain 6
Jumlah 52
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Dis 2018 Penjawat Awam  2 9.52%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 1
Awam  19 90.48%
Swasta 8
Orang Awam 7
Lain-lain 4
Jumlah 21
100.00%
       
  Jumlah Besar 894