Statistik Keseluruhan Tahun

Kembali
Bulan Sektor Bil Peratus
Jan 2016 Penjawat Awam  53 50.48%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 15
Sokongan 38
Awam  52 49.52%
Swasta 22
Orang Awam 27
Lain-lain 3
Jumlah 105
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Feb 2016 Penjawat Awam  44 66.67%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 38
Awam  22 33.33%
Swasta 8
Orang Awam 14
Lain-lain 0
Jumlah 66
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mac 2016 Penjawat Awam  39 37.14%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 31
Awam  66 62.86%
Swasta 42
Orang Awam 18
Lain-lain 6
Jumlah 105
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
April 2016 Penjawat Awam  32 35.56%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 26
Awam  58 64.44%
Swasta 25
Orang Awam 33
Lain-lain 0
Jumlah 90
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Mei 2016 Penjawat Awam  47 48.45%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 5
Sokongan 42
Awam  50 51.55%
Swasta 13
Orang Awam 36
Lain-lain 1
Jumlah 97
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jun 2016 Penjawat Awam  56 68.29%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 22
Sokongan 34
Awam  26 31.71%
Swasta 7
Orang Awam 15
Lain-lain 4
Jumlah 82
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Jul 2016 Penjawat Awam  27 56.25%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 19
Awam  21 43.75%
Swasta 8
Orang Awam 13
Lain-lain 0
Jumlah 48
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Ogos 2016 Penjawat Awam  29 35.80%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 20
Awam  52 64.20%
Swasta 22
Orang Awam 22
Lain-lain 8
Jumlah 81
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Sept 2016 Penjawat Awam  62 64.58%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 14
Sokongan 47
Awam  34 35.42%
Swasta 13
Orang Awam 21
Lain-lain 0
Jumlah 96
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Okt 2016 Penjawat Awam  43 61.43%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 20
Sokongan 23
Awam  27 38.57%
Swasta 15
Orang Awam 11
Lain-lain 1
Jumlah 70
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Nov 2016 Penjawat Awam  18 29.03%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 9
Awam  44 70.97%
Swasta 23
Orang Awam 20
Lain-lain 1
Jumlah 62
100.00%
Bulan Sektor Bil Peratus
Dis 2016 Penjawat Awam  16 43.24%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 14
Awam  21 56.76%
Swasta 13
Orang Awam 7
Lain-lain 1
Jumlah 37
100.00%
       
  Jumlah Besar 939