Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Ogos 2020

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  60 47.24%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 47
Awam  67 52.76%
Swasta 31
Orang Awam 29
Lain-lain 7
Jumlah 127
100.00%