Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Sept 2015

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  30 60.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 22
Awam  20 40.00%
Swasta 7
Orang Awam 13
Lain-lain 0
Jumlah 50
100.00%