Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jun 2015

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  31 31.00%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 11
Sokongan 19
Awam  69 69.00%
Swasta 17
Orang Awam 52
Lain-lain 0
Jumlah 100
100.00%