Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jan 2015

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  26 50.98%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 13
Sokongan 12
Awam  25 49.02%
Swasta 3
Orang Awam 22
Lain-lain 0
Jumlah 51
100.00%