Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jan 2016

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  53 50.48%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 15
Sokongan 38
Awam  52 49.52%
Swasta 22
Orang Awam 27
Lain-lain 3
Jumlah 105
100.00%