Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Dis 2019

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  14 73.68%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 12
Awam  5 26.32%
Swasta 4
Orang Awam 1
Lain-lain 0
Jumlah 19
100.00%