Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Sept 2019

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  28 37.33%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 16
Awam  47 62.67%
Swasta 35
Orang Awam 12
Lain-lain 0
Jumlah 75
100.00%