Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jun 2019

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  35 61.40%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 12
Sokongan 23
Awam  22 38.60%
Swasta 9
Orang Awam 12
Lain-lain 1
Jumlah 57
100.00%