Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Feb 2019

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  33 44.59%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 24
Awam  41 55.41%
Swasta 8
Orang Awam 27
Lain-lain 6
Jumlah 74
100.00%