Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Ogos 2023

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  39 46.99%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 14
Sokongan 25
Awam  44 53.01%
Swasta 33
Orang Awam 8
Lain-lain 3
Jumlah 83
100.00%