Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Jun 2023

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  37 51.39%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 11
Sokongan 26
Awam  35 48.61%
Swasta 24
Orang Awam 10
Lain-lain 1
Jumlah 72
100.00%