Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mei 2023

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  25 18.38%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 9
Sokongan 16
Awam  111 81.62%
Swasta 97
Orang Awam 12
Lain-lain 2
Jumlah 136
100.00%