Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk April 2023

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  30 50.85%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 8
Sokongan 22
Awam  29 49.15%
Swasta 15
Orang Awam 10
Lain-lain 4
Jumlah 59
100.00%