Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2023

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  32 38.10%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 6
Sokongan 25
Awam  52 61.90%
Swasta 29
Orang Awam 19
Lain-lain 4
Jumlah 84
100.00%