Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Feb 2023

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  53 34.87%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 10
Sokongan 43
Awam  99 65.13%
Swasta 64
Orang Awam 26
Lain-lain 9
Jumlah 152
100.00%