Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Dis 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  3 27.27%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 3
Sokongan 0
Awam  8 72.73%
Swasta 4
Orang Awam 4
Lain-lain 0
Jumlah 11
100.00%