Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Nov 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  3 25.00%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 1
Awam  9 75.00%
Swasta 8
Orang Awam 1
Lain-lain 0
Jumlah 12
100.00%