Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Okt 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  38 52.78%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 30
Awam  34 47.22%
Swasta 19
Orang Awam 15
Lain-lain 0
Jumlah 72
100.00%