Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Sept 2022

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  44 46.81%
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 19
Sokongan 24
Awam  50 53.19%
Swasta 35
Orang Awam 12
Lain-lain 3
Jumlah 94
100.00%