Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Dis 2021

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  3 21.43%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 0
Sokongan 3
Awam  11 78.57%
Swasta 7
Orang Awam 1
Lain-lain 3
Jumlah 14
100.00%