Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Nov 2021

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  5 31.25%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 1
Sokongan 4
Awam  11 68.75%
Swasta 2
Orang Awam 8
Lain-lain 1
Jumlah 16
100.00%