Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mei 2021

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  4 17.39%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 2
Sokongan 2
Awam  19 82.61%
Swasta 3
Orang Awam 13
Lain-lain 3
Jumlah 23
100.00%