Statistik Tangkapan

Graf Statistik Tangkapan Untuk Mac 2021

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  100 58.48%
Pengurusan Tertinggi 3
Pengurusan dan Profesional 20
Sokongan 77
Awam  71 41.52%
Swasta 36
Orang Awam 34
Lain-lain 1
Jumlah 171
100.00%