Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Nov 2011

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  18 30.51%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 7
Sokongan 11
Awam  41 69.49%
Swasta 4
Orang Awam 37
Lain-lain 0
Jumlah 59
100.00%