Statistik Tangkapan

Kembali

Graf Statistik Tangkapan Untuk Ogos 2011

Sektor Bil Peratus
Penjawat Awam  39 52.70%
Pengurusan Tertinggi 0
Pengurusan dan Profesional 12
Sokongan 27
Awam  35 47.30%
Swasta 11
Orang Awam 24
Lain-lain 0
Jumlah 74
100.00%