Bahagian Pengurusan

Fungsi:

Bahagian ini mempunyai 3 unit yang bertanggungjawab untuk:

Unit Khidmat Pengurusan
 • Menguruskan pentadbiran dan kewangan untuk semua staf.
 • Menguruskan pembayaran kepada penceramah undangan.
 • Memastikan semua kemudahan tersedia seperti bantuan teknikal, logistik untuk semua kursus yang dijalankan.
 • Merancang dan melaksanakan program rancangan jangka panjang bagi pembangunan projek untuk Akademi.
 • Menyediakan baget kewangan tahunan untuk akademi.
 • Menyediakan laporan kewangan bulanan dan tahunan untuk akademi.
 • Menguruskan peruntukan bajet dan perbelanjaan untuk akademi.
 • Memastikan sistem keselamatan akademi adalah efisien.
Unit Khidmat Pengurusan
 • Menguruskan pentadbiran dan kewangan untuk semua staf.
 • Menguruskan pembayaran kepada penceramah undangan.
 • Memastikan semua kemudahan tersedia seperti bantuan teknikal, logistik untuk semua kursus yang dijalankan.
 • Merancang dan melaksanakan program rancangan jangka panjang bagi pembangunan projek untuk Akademi.
 • Menyediakan baget kewangan tahunan untuk akademi.
 • Menyediakan laporan kewangan bulanan dan tahunan untuk akademi.
 • Menguruskan peruntukan bajet dan perbelanjaan untuk akademi.
 • Memastikan sistem keselamatan akademi adalah efisien.
Unit Perpustakaan
 • Menguruskan perpustakaan.
 • Mengekalkan pengumpulan buku dan sumber.
 • Menguruskan urusan pinjaman buku rujukan.
 • Menyediakan perancangan untuk pembangunan perpustakaan.
Unit Teknologi Maklumat
 • Menguruskan penggunaan komputer yang akan digunakan dalam semua kursus.
 • Membeli dan menyediakan penyelenggaraan yang diperlukan untuk semua peralatan ICT.
 • Membangunkan dan mengemaskini portal untuk Akademi.
 • Melaksanakan sistem ICT yang terkini.
Alamat:

Bahagian Pengurusan,
Tingkat 2, Blok Utama,
Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia,
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin off Jalan Tuanku Abdul Halim,
50480 Kuala Lumpur.
No. Tel : 03-62092800 sambungan 2820 (Ketua Bahagian)
Faks: 03-62016782

Hit : 7224
 

PAUTAN