Pusat Bahasa MACA

Pengwujudan Pusat Bahasa MACA adalah di atas cadangan dan inisiatif daripada Dato' Hj Idris bin Zaharudin (TPj) selaku Pengarah MACA dan Tn Zuhairie bin Abu Bakar (KPKPj), Timbalan Pengarah (Pengurusan) MACA. Ia ditubuhkan untuk menjadi pusat rujukan utama bagi pembangunan Bahasa Inggeris serta berfungsi untuk mengendalikan kursus-kursus Bahasa Inggeris bagi warga SPRM melalui pengajaran dan pembelajaran berkualiti serta berinovasi.

Visi

Menjadi pusat kecemerlangan bahasa dan pendidikan yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa.

Misi

Menyediakan perkhidmatan bahasa dan pendidikan yang berkualiti dan innovatif.

Objektif
  1. Menawarkan kursus untuk meningkatkan kecekapan berbahasa Inggeris.
  2. Menawarkan kursus bahasa bagi meningkatkan profesionalisme dalam kerjaya.
  3. Menyediakan khidmat suntingan berkualiti dan terjemahan.
Hit : 5960
 

PAUTAN