• Memantapkan kebebasan, ketelusan dan profesionalisme pegawai SPRM di dalam melaksanakan tugas;
  • Mengukuhkan Integriti dan Akauntabiliti pegawai SPRM melalui program latihan yang berkesan dan berterusan
  • Melatih modal insan sektor awam bagi meningkatkan kapasiti dan kapabiliti dalam usaha pencegahan rasuah;
  • Meningkatkan program latihan pencegahan rasuah melalui perkongsian bestari bersama sektor swasta;
  • Memperluaskan usahasama (collaboration) dan kerjasama (cooperation) dengan agensi penguatkuasaan, institusi latihan dan badan-badan antarabangsa;
  • Menganjurkan program pembangunan kapasiti dan kapabiliti bagi masyarakat global.
Hit : 6814
 

PAUTAN