Piagam Pelanggan MACA

Kami berjanji merancang dan melaksanakan program latihan yang berkualiti dan menepati keperluan pelanggan dengan:

 • Menyampaikan maklumat program latihan kepada pelanggan sekurang-kurangnya dua (2) minggu untuk program domestik dan tiga (3) bulan bagi program antarabangsa sebelum kursus bermula;
 • Melaksanakan sekurang-kurangnya 90% daripada program latihan yang dirancang setiap tahun;
 • Menjalankan sekurang-kurangnya dua (2) kajian setahun;
 • Menghasilkan sekurang-kurangnya dua (2) penerbitan setahun ;
 • Menjalankan sekurang-kurangnya dua (2) konsultasi berbentuk latihan setahun;
 • Memastikan kemudahan dan peralatan disediakan dalam tempoh satu (1) hari sebelum program bermula;
 • Menjalankan sekurang-kurangnya dua (2) konsultasi berbentuk latihan setahun;
 • Menyediakan laporan penilaian program latihan selewat-lewatnya tiga (3) minggu selepas tamat program;
 • Memastikan perkhidmatan penginapan disediakan satu (1) hari sebelum program dilaksanakan;
 • Memastikan perkhidmatan sajian disediakan lima belas (15) minit sebelum jadual sajian;
 • Memastikan penyampaian penceramah program latihan mendapat penilaian tidak kurang daripada lapan puluh (80) peratus.
Hit : 5095
 

PAUTAN