Pusat Perancangan, Penyelidikan Dan Korporat

Fungsi:

Pusat Perancangan, Penyelidikan dan Korporat bertanggungjawab untuk:

 • Menjalankan kajian keberkesanan program latihan;
 • Menjalankan Analisis Keperluan Latihan (TNA) untuk mengenalpasti penambaikan program latihan;
 • Menjalankan Training Gap Analysis (TGA) untuk mengenaipasti tahap kompetensi Pegawai SPRM;
 • Menyelaras dan menyediakan pelaporan;
 • Menyelaras perancangan latihan tahunan;
 • Menyelaras bank data tenaga pengajar;
 • Menyelaras sistem maklumat kursus SPRM;
 • Menyelaras pelaksanaan Pelan Operasi Latihan (POL) SPRM;
 • Menyelaras dan memantau rekod jumlah hari berkursus Pegawai dan Kakitangan SPRM;
 • Menyelaras Pelan Strategik Transformasi MACA;
 • Menyelaras KPI MACA;
 • Menyelaras pelaksanaan pembangunan kurikulum program latihan;
 • Menganjurkan Seminar Bicara Ilmu secara berkala;
 • Menyelaras aktiviti puslisiti dan media melalui unit-ehwal korporat MACA.
Alamat:

Pusat Perancangan, Penyelidikan dan Korporat,
Tingkat 3, Blok Utama,
Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia,
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin off Jalan Tuanku Abdul Halim,
50480 Kuala Lumpur.
No. Tel : 03-62092800 sambungan 2863 (Ketua Pusat)
Faks: 03-6201 8539


Hit : 5450
 

PAUTAN