SEARCH CORRUPTION OFFENDERS DATABASE

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #


Display 1 to 20 from 513 (26 pages)
 

Jeffry bin Abdullah

61R-18-11/2017
RF/144709
Malaysia

Mohd Rizal bin Abu

61R-22-12/2018
820221-01-5593
Malaysia

Ahmad Nazreen bin Hajiman (Dituduh bersama Muhammad Amin bin Azemi)

WA-61R-9-05/2018
890702-06-5579 / RF/S 22926
Malaysia

Mohamed Rafei bin Shaik Mydin

PB-62R-03-06/2017
790717-07-5405
Malaysia

Mohd Nazrol bin Shaari

PB-62R-6-05/2018
840830-08-5173
Malaysia

Muhammad Amin bin Azemi (Dituduh bersama Ahmad Nazreen bin Hajiman)

WA-61R-9-05/2018
930529-02-5285 / RF/195884
Malaysia

Mohd Azly bin Kamaruddin

CA-61R-25-08/2017
860510-33-5047
Malaysia

Sahrir bin Suardin

WA-61R-20-10/2018
880820-49-5343 / RF195000
Malaysia

Mohd Razali bin Mat Akhir

JA-61R-5-01/2018
791004-01-6549
Malaysia

Cornelius bin Guntalib (Dituduh bersama Muhammad Asrol bin Che Hassan)

JA-61R-5-09/2018
910113-12-5639/ RF/174828
Malaysia

Muhammad Asrol bin Che Hassan (Dituduh bersama Cornelius bin Guntalib)

JA-61R-5-09/2018
881016035009/ RF/S 20416
Malaysia

Rizal bin Bahar

KGU-62R-2/12-2018
Tiada
Indonesia

Azmi bin Umar

61R-19-10/2018
761017-08-5407
Malaysia

Lee Kah Loong

BA-62R-32-12/2018
820607-14-5147
Malaysia

Tong Nye Lee

JA-62R-20-12/2018
631219-01-5401
Malaysia

Tan Chau Chuan

JA-62R-21-12/2018(SJ1)
761122-08-6209
Malaysia

Mohd Fatyhah Putera bin Hamzah

61R-3-1/2019
810509-01-5331
Malaysia

Ezwan Shah bin Jaafar

BKI-62R-3/9-2017
790301-12-5261
Malaysia